13 Маус 2022
Материял № 11 Таншолпан

Өзін-өзі аттесаттау

Название Скачать
1 өзін-өзі аттесаттау pdf
2 1 мамыр ақ тиін pdf
3 2 апта мамырақ тиін pdf
4 IIIаптамамырақ тиін  pdf
5 IIIаптасәуір ақ тиін  pdf
6 IIаптасәуір ақ тиін  pdf
7 IVапта сәуір ақ тиін  pdf
8 IVаптамамырақ тиін pdf 
9 Iаптасәуір ақ тиін pdf 
10 Vаптамамырақ тиін pdf 
11 ақпан 1 апта ақ тиін pdf 
12 ақпан 2 апта ақ тиін pdf 
13 ақпан 3 апта ақ тиін pdf 
14 ақпан 4 апта ақ тиін pdf 
15 Ақпан ақ қоян pdf 
16 Ақпан балбөбек pdf 
17 желтоқсан 2 апта ақ тиінc pdf 
18 желтоқсан 3 апта ақ тиін pdf 
19 желтоқсан 4 апта ақ тиін pdf 
20 желтоқсан 4 апта қайталау ақ тиін pdf 
21 Желтоқсан ақ қоян pdf 
22 Желтоқсан балбөбек pdf 
23 жзелтоқсан 1 апта ақтиін  pdf 
24 қазан 1 апта ақтиін pdf 
25 қазан 1 pdf 
26 қазан 2 апта ақ тиін pdf 
27 қазан 2 pdf 
28 қазан 3 апта ақ тиін pdf 
29 қазан 3 pdf 
30 қазан 4 апта ақ тиін pdf 
31 қазан 4 апта қайталау ақ тиін pdf 
32 қазан 4 pdf 
33 Қазан ақ қоян pdf 
34 қазан балбөбек pdf 
35 қазан қайталау pdf 
36 қаңтар 1 апта ақ тиін pdf 
37 қаңтар 2 апта ақ тиін pdf 
38 қаңтар 2 pdf 
39 қаңтар 3 апта ақтиін pdf 
40 қаңтар 3 pdf 
41 қаңтар 4 апта ақ тиін pdf 
42 қаңтар 4 pdf 
43 Қаңтар ақ қоян pdf 
44 қараша 1 апта ақ тиін pdf 
45 қараша 1 апта pdf 
46 қараша 2 апта ақ тиін pdf 
47 қараша 2 pdf 
48 қараша 3 апта ақ тиін pdf 
49 қараша 3 pdf 
50 қараша 4 апта ақ тиін pdf 
51 қараша 4 pdf 
52 Қараша ақ қоян pdf 
53 қыркүйек  2апта ақ тиін pdf 
54 қыркүйек 1 pdf 
55 Қыркүйек 1пта ақ тиін pdf 
56 қыркүйек 2 pdf 
57 қыркүйек 3 апта ақтиін pdf 
58 қыркүйек 3 pdf 
59 қыркүйек 4 апта ақ тиін pdf 
60 қыркүйек 4 pdf 
61 Қыркүйек ақ қоян pdf 
62 мамыр 1 pdf 
63 мамыр 2 pdf 
64 мамыр 3 pdf 
65 мамыр 4 pdf 
66 Мамыр ақ қоян pdf 
67 мамыр қайталау pdf 
68 наурыз 1 апта ақ тиін pdf 
69 наурыз 1 pdf 
70 наурыз 2 апта ақ тиін pdf 
71 наурыз 2 pdf 
72 наурыз 3  апта ақ тиін pdf 
73 наурыз 3 pdf 
74 наурыз 4 апта ақ тиін pdf 
75 наурыз 4 pdf 
76 Наурыз ақ қоян pdf 
77 сәуір 1 pdf 
78 сәуір 2 pdf 
79 сәуір 3 pdf 
80 сәуір 4 pdf 
81 Сәуір ақ қоян pdf 
82 1 апта мамыр 8 топ ақ тиін pdf 
83 акпан 3 pdf 
84 акпан 4 pdf 
85 желтоқсан 1 pdf 
86 желтоқсан 2 pdf 
87 желтоқсан 3 pdf 
88 желтоқсан 4 pdf 
89 желтоқсан қайталау pdf 
90 қаңтар 1 pdf 
91 акпан 1 pdf 
92 акпан 2 pdf 
93 Ақпан pdf 
94 Желтоқсан pdf 
95 қазан pdf 
96 Қаңтар pdf 
97 Қараша pdf 
98 қыркүйек pdf 
99 мамыр pdf 
100 Наурыз pdf 
101 сәуір pdf 
102 ақ бота мад топ pdf
103 ақ қоян ересек топ pdf
104 ақ тиін кіші топ pdf
105 балапан ересек топ pdf
106 балбөбек мад топ pdf
107 балдырған ересек топ pdf
108 еркемай мад топ pdf
109 жұлдыз ересек топ pdf
110 күн шуақ ортаңғы топ pdf
111 қарлығаш ортаңғы топ pdf
112 құлыншақ ортаңғы топ pdf
113 қыран ортаңғы топ pdf